عیب یابی وتعمیرات لوازم خانگی( پنکه رومیزی )2

ساخت وبلاگ
چکیده : عیب یابی وتعمیرات لوازم خانگی( پنکه رومیزی )2 عیب 1 در تعمیرات لوازم خانگیپنکه رومیزی: موتور... با عنوان : عیب یابی وتعمیرات لوازم خانگی( پنکه رومیزی )2 بخوانید :

عیب یابی وتعمیرات لوازم خانگی( پنکه رومیزی )2

عیب 1 در تعمیرات لوازم خانگیپنکه رومیزی: موتور صداي هوم می کند اما راه نمی افتد..

علت 1 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: خازن راه انداز خراب است.

رفع عیب1 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: بر اساس روش هاي مذکور در مبحث خازن ها ، خازن را تست نموده واگر
معیوب است آن را تعویض نمایید 
به دلیل تخصصی بودن بعضی از معایب،اگر با مشکل برخورد کردید میتوانید به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی و یاتعمیرگاه لوازم خانگی بروید و از خدمات پس از فروش لوازم خانگی و تعمیرات لوازم خانگی استفاده نمائید.

عیب 2 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: موتور صداي هوم می کند اما براه نمی افتد..

علت 2 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: بوش ها خراب شده اند..
رفع عیب 2 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: اگر بوش ها خراب شوند بطور معمول پنکه دچار این عارضه می گردد.که با زدنکلید 1و 2 در حرکت مشکل داشته اما با کلید 3 (سرعت زیاد ) به سبب ولتاژ زیادي که به آنمی رسد حرکت می کند.در اکثر پنکه هاي رومیزي به هنگام گشاد شدگی بوش این حالت دیدهمی شود.که ناچارا" می بایست نسبت به تعویض بوش ها اقدام نمایید.

عیب 3در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: موتور صداي هوم می کند اما براه نمی افتد .

علت 3 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: موتور نیم سوز شده است .

رفع عیب3 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: با مراجعه به مشخصات یک موتور سالم وسپس با اهم گیري از سیم پیچ ها می
توان تشخیص داد که میزان آسیب دیدگی سیم پیچ ها تاچه حدودي است.درصورت بالا بودن
این در صد (آسیب دیدگی ) می بایست استاتور سیم پیچی یا تعویض شود . 
و میتوانید به تعمیرگاه لوازم خانگی رجوع کرده و از تعمیرات لوازم خانگی بهره مند شوید.

عیب4 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: لرزش پنکه به هنگام کار زیاد است.

علت 4 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: بوش ها گشاد شده اند. 
رفع عیب 4 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: پروانه خنک کننده ونگهدارنده آن را از محور موتور جدا سازید وسپس محور رابه طرف پاین وبالا ویا چپ وراست حرکت دهید. حتی حرکت جزئی محور در سمت هايمذکور مربوط به خرابی بوش ها بوده وعیب مذکور بوجود می آید. بوش ها را تعویض نمایید تاعیب بر طرف شود.

عیب 5 در تعمیرات لواز خانگی پنکه رومیزی: لرزش پنکه به هنگام کار زیاد است.
علت 5 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: پر وانه تاب بر داشته.

رفع عیب 5 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: براثر برخورد اشیا با پروانه در حال کار ، گاها"این مشکل بوجود می
آید.برطرف نمودن تاب پروانه نیاز به تبحر وتخصص فراوان دارد، از این رو پیشنهاد می شود
پروانه معیوب را تعویض نمایید. (تنها پروانه هاي فلزي می توانند دچار مشکل مذکور شوند.)
عیب 6 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: پنکه بسیار داغ می شود

رفع عیب6 در تعمیرات لوازم خانگی پنکه رومیزی: داغ شدن بیش از حد موتور ، به سبب نیم سوز بودن سیم پیچ ها است که بایداستاتور را تعویض نمود. البته عیوبی مانند خرابی خازن یا گشادي بوش ها نیز منجر به داغشدن موتور می شود.اما عیوب مذکور قبل از آن که بصورت عیب 12 به چشم آیند به شکلعیوب 6و 9 دیده می شوند.میتوانید به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی و یا تعمیرگاه لوازم خانگی بروید و از خدمات پس از فروش لوازم خانگی و تعمیرات لوازم خانگی استفاده نمائید

...
نویسنده : adrinfidarparsian بازدید : 96 تاريخ : جمعه 8 ارديبهشت 1396 ساعت: 0:57