سرما سازى درنصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازي | بلاگ

سرما سازى درنصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازي

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

سرما سازى در نصب و تعمیرات اسپلیت کولر گازي :

در نصب و تعمیرات اسپلیت کولرگازی مانند یخچال از تبدیل گاز به مایع با افزایش فشار و سپس از سرماي ایجاد شده
به هنگام تبدیل گاز مایع به حالت گاز (بصورت فوران) براي رسیدن به هدف مورد نظر که
همان خنک نمودن فضاي داخل ساختمان است استفاده می شود.بر اثر کار کمپرسور، گاز تحت
فشار قرار گرفته (قدري گرم شده)و وارد لوله رفت می شود

کاستن از دمای گاز در نصب و تعمیرات اسپلیت کولرگازی

در تعمیرات لوازم خانگی و تعمیرگاه لوازم خاگی .براي کاستن از دماي گاز تحت فشار قرار گرفته ، آن را وارد کندانسور نموده و هوایی که توسط پروانه کندانسور به آن می
وزد،گرماي لوله ها که در واقع از گرماي گاز جاري در آن ها ایجاد شده را به خارج از محیط
هدایت می کند.در این مرحله گاز تا حدودي خنک می شود. پس از کندانسور گاز از درایر عبور
می کند تا رطوبت ویا رسوباتی را که احتمالا"از جداره هاي داخلی لوله هاي کندانسور جدا شده
از آن سلب شود.

گاز خشک در نصب و تعمیرات اسپلیت کولرگازی

در تعمیرگاه لوازم خانگی ، گاز خشک و تمیز پس از درایر وارد لوله مویی می شود.از آن جا که سطح
مقطع لوله مویی بسیار کمتر از سطح مقطع کندانسور و یا ورودي درایر است.گاز تحت فشار
زیاد به حالت مایع تبدیل می شود.کمپرس کمپرسور گاز مایع را از لوله مویی عبور داده و وارد
اوپراتیور می کند.تفاوت سطح مقطع دو محیط (سطح مقطع لوله هاي اواپریتور بسیار بیشتر از
لوله مویی است)به گاز جاري اجازه فوران داده و گاز در حال فوران تولید سرما می کند.
سرمای سطح اپراتور در نصب و تعمیرات اسپلیت کولرگازی :
در تعمیرات لوازم خانگی این مبحث ، سرما سطح اواپریتور را در اختیار گرفته و هوایی که توسط پروانه از اواپریتور به آن برخورد
می کند،این سرما را وارد محیط می سازد.فریون 22 پس از اواپریتور به لوله بر گشت کمپرسور
باز می گردد تا مجددا"مسیر قبلی را طی نماید.به این ترتیب و به تدریج سرماي ایجاد شده در
اواپریتور،دماي محیط را تحت تاثیر قرار داده و محیط را معتدل و خنک می سازد.
در صورت مشکل می توانید به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی مراجعه نموده و از خدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده نمائید.

...
نویسنده : adrinfidarparsian بازدید : 20 تاريخ : دوشنبه 21 فروردين 1396 ساعت: 1:04