نصب و تعمیرات پکیج - نحوه تست کردن پرشر سویچ هوا

ساخت وبلاگ
چکیده : نصب و تعمیرات پکیج - نحوه تست کردن پرشر سویچ هوا تست خود قطعه لوله آنتی کندانس را از سمتی ک... با عنوان : نصب و تعمیرات پکیج - نحوه تست کردن پرشر سویچ هوا بخوانید :

نصب و تعمیرات پکیج - نحوه تست کردن پرشر سویچ هوا

تست خود قطعه
لوله آنتی کندانس را از سمتی که به فن وصل شده جدا کرده و دو سیمی برقی که به پرشرسوییچ هوا متصل شده را جدا کرده آنگاه با اهم متر مدار آن را کنترل می کنیم که باید مدار آن قطع باشد سپس از لوله آنتی کندانس مک زده و نگه می داریم که باید مدار پرشر سوییچ هوا با مکش وصل شود
نصب و تعمیرات پکیج - تست پرشرسوییچ هوا حین کارکرد
اگر فن خاموش باشد بایستی بااهم متر باز بودن مدار پرشرسوییچ هوا را کنترل کرد
و اگر فن روشن باشد بایستی بااهم متر بسته بودن مدار پرشر سوییچ هوا را کنترل کرد در صورت معیوب بودن پرشرسویچ هوا فن خاموش باشد اگر فن خاموش است با جدا کردن لوله آنتی کندانس فن روشن نشود ولی با کشیدن یکی از سیم های پرشرسوییچ هوا فن روشن شود پرشرسوییچ هوا معیوب است فن روشن باشد
نصب و تعمیرات پکیج
اگر فن روشن است با جدا کردن لوله آنتی کندانس از قسمت فن و مکش آن اگر جرقه زن وارد عمل شود پرشر سوییچ هوا سالم و گرنه معیوب است محل نصب پرشرسوییچ هوا بالای محفظه احتراق و نزدیک به فن قرار دارد

تعمیرات لوازم خانگی آدرین فیدار پارسیان

...
نویسنده : adrinfidarparsian بازدید : 16 تاريخ : جمعه 18 فروردين 1396 ساعت: 4:46