نصب و تعمیرات پکیج - شناسایی قطعات داخلی پکیچ | بلاگ

نصب و تعمیرات پکیج - شناسایی قطعات داخلی پکیچ

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

نصب و تعمیرات پکیج - شناسایی قطعات داخلی پکیچ

وظیفه در پکیج فشار آب مدار گرمایش را کنترل می کند
نصب و تعمیرات پکیج - عملکرد داخلی پرشر سوییچ آب
پرشرسویچ آب در تمام مراحل کاری پکیج مدار آن کنترل می شود و در صورت کمبود فشار آب مدار گرمایش مدار پرشر سویچ آب باز می شود و اجازه ادامه مراحل بعد را نمی دهد
در صورتی که فشار آب مدار گرمایش بالاتر از 6.0 باشد مدار پرشر سویچ آب بسته می شود و پکیج به کار خود ادامه می دهد
نصب و تعمیرات پکیج - نحوه تست پرشر سوییچ آب 
در صورتی که فشار آب مدارگرمایش نرمال باشد )بیشتر از 6.0 بار باشد( با اهم متر مداربرق پرشر سویپچ را کنترل می کنیم اگر مدار بسته باشد پرشر سوییچ آب سالم و گرنه خراب است
نصب و تعمیرات پکیج - در صورت معیوب بودن)نشانه خرابی قطعه(:
پکیج هیچ عکس العملی نشان نمی دهد و در مرحله اول باقی می ماند
در مسیر آب شوفاژ قبل یا بعد از مبدل قرار دارد
نصب و تعمیرات پکیج - پرشرسویچ هوا
کنترل خروج محصولات احتراق
عملکرد داخلی پرشرسوییچ هوا
پرشرسوییچ هوا تنها قطعه ای در پکیج است که برد در دو مرحله آن را کنترل می کند قبل از اینکه برد فن را روشن کند ، برد کنترل می کند مدار پرشرسوییچ هوا باز باشد سپس در صورت باز بودن مدار پرشرسوییچ هوا برد فن را روشن می کند و سپس دوباره برد ، مدار پرشرسوییچ هوا را کنترل می کند که با روشن شدن فن و مکش از لوله آنتی کندانس مدارپرشرسوییچ هوا بسته شده باشد

تعمیرات لوازم خانگی آدرین فیدار پارسیان

...
نویسنده : adrinfidarparsian بازدید : 12 تاريخ : جمعه 18 فروردين 1396 ساعت: 4:45