عیب یابی اتوبرقی در تعمیرگاه لوازم خانگی 3

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

 عیب یابی اتوبرقی در تعمیرگاه لوازم خانگی 3

در دامه مطالب عیب یابی اتو برقی به  آخرین قسمت از این مطالب میرسیم.هدف گروه فنی پارسیان،بدست آوردن رضایت شما میباشد ودر صورت بروز خرابی شما بتوانید روی تجربه گروه فنی پارسیان حساب کنید و به تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی بروید و از تعمیرات لوازم خانگی بهره مند شوید و یا از خدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده کنید.

ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﻮدرتعمیرگاه لوازم خانگی:

عیب13درعیب یابی اتوبرقی تعمیرگاه لوازم خانگی:بدنه اتو برق دارد.
علت 13 - سیم بندي اتو بر اثر حرارت زیاد آسیب دیده.
رفع عیب 13 - مجموعه سیم هاي رابط ،حتی ترمینال را مورد بازدید دقیق قرار داده ومحل عیب را بصورت کامل عایق بندي نمایید تا مشکل برطرف شود.
عیب14درعیب یابی اتوبرقی تعمیرگاه لوازم خانگی:بدنه اتو برق دارد.
علت 14 - المنت اتصال بدنه دارد.
رفع عیب 14 - توسط چراغ سري ( 220 ولت)یکی از پایه هاي المنت را با بدنه کفی مورد آزمایش قرار می دهید.اگر المنت از نوع پرسی بوده وبه کفی جوش داده شده شده باشد،باید با یکدیگر تعویض شوند اما اگر از نوع مهره هاي چینی والمنت باشد می بایست دوباره المنت راداخل مهره قرار داد وبه اصطلاح تجدید عایق بندي نمود تا اتصال زمین (بدنه ) برطرف شود.
عیب15درعیب یابی اتوبرقی تعمیرگاه لوازم خانگی:پس از پر نمودن آب مخزن اتو بخار ،آب نشت می کند.
علت 15 - عایق بندي زیر مخزن از میان رفته
رفع عیب 15 -مخزن را از جاي خود خارج نموده ونازل کنترل آب را از آن بیرون آورید و واشر هاي لاستیکی را مورد بازدیدقرار دهید تامحل عیب شناسایی وترمیم شود.
عیب16درعیب یابی اتوبرقی تعمیرگاه لوازم خانگی:پس از پر نمودن آب در مخزن اتو بخار ،آب نشت می کند.
علت 16 - مخزن بصورت صحیح در جاي خود قرار نگرفته.
رفع عیب 16 - مخزن را از جاي خود خارج نموده ومجددا"بصورت صحیح آن را در محل قرارمی دهیم.
عیب17درعیب یابی اتوبرقی تعمیرگاه لوازم خانگی:پس از پر نمودن مخزن اتو بخار ،آب نشت می کند.
علت 17 - بدنه مخزن ترك برداشته وآب نشت می کند.
رفع عیب 17 - مخزن را بطور کامل مورد بازدید قرار می دهیم در صورت آسیب دیدگی آن را تعویض می کنیم.در صورت کمیاب بودن می توان بصورت موقت بوسیله یکی از چسب هاي قوي مانند چسب دو قلو شیار بوجود آمده را پر نمود تا آب نشت نکند.
عیب18درعیب یابی اتوبرقی تعمیرگاه لوازم خانگی:از کف اتو به همراه بخار، آب نیز چکه می کند.
علت 18 - کم بودن حرارت کفی.
رفع عیب 18 - دماي کفی را بتوسط چرخاندن ترموستات در جهت عقربه ساعت افزایش دهید.آب راه یافته به شیارهاي کفی ،سریعا"بصورت بخار در آمده واز آن خارج می شود.
عیب19درعیب یابی اتوبرقی تعمیرگاه لوازم خانگی:بخار کمی از کفی خارج شده واز اطراف بدنه اتو،بخار خارج می شود.
علت 19 - دماي کفی مناسب نیست وآب زوتر از موقع مناسب به کفی راه یافته.
رفع عیب 19 - بتوسط فشار برنازل آب ،از خروج آن جلوگیري کنید تا کفی به مقدار لازم داغ شود پس از بالا رفتن حرارت کفی ،اهرم خروج آب را آزاد کنید تا آب به کفی راه یافته وبصورت بخار خارج شود.
عیب20درعیب یابی اتوبرقی تعمیرگاه لوازم خانگی:بخار کمی از کفی خارج شده واز اطراف بدنه اتو ،بخار خارج می شود.
علت 20 - خروجی هاي بخار در زیر کفی بتوسط جرم یا رسوبات آهکی آب مسدود شده است.
رفع عیب 20 - اگر در زیر کفی وجود چنین رسوباتی مشهوداست،کفی را از اتو جدا نموده وتوسط یک قطره چکان در هر کدام از سوراخ هاي کفی دو الی چهار قطره جوهر نمک بریزیدومطمئن باشیدکه حفره ها بدین طریق رسوب زدایی می شوند.سپس کفی را در یک ظرف آب گذاشته وسعی کنید،قطرات جوهر نمک را از میان ببرید.قبل از سوار کردن کفی براتو از خشک شدن کامل آن مطمئن باشید.در صورت نیاز میتوانید به مراکز مجاز لوازم خانگی رجوع کنید و از خدمات پس از فروش لوازم خانگی استفاده کنید و یا از تعمیرات لوازم خانگی در تعمیرگاه لوازم خانگی استفاده کنید از وظایف گروه  پارسیان در تعمیرگاه مجاز لوازم خانگی تعمیرات این وسائل در تعمیرات لوازم خانگی میباشد.

...
نویسنده : adrinfidarparsian بازدید : 10 تاريخ : دوشنبه 6 شهريور 1396 ساعت: 15:02